ngày gia đình

ngày gia đình

Trần Quang Huy - 24/11/2016 - 0 bình luận

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - NHÀ TIỆC CƯỚI ĐẠI HỶ PALACE Số 001, Tổ 3, Phường Hòa Chung, Cao Bằng Hotline: 083.2.882.992 * 0206.3.882.993 – Hotline: 083.2 882 992 Email: tiecdaihy@gmail.com Website: daihypalace.vn [Bạn lựa chọn...

NGÀY GIA ĐÌNH

NGÀY GIA ĐÌNH

Trần Quang Huy - 17/11/2016 - 0 bình luận

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - NHÀ TIỆC CƯỚI ĐẠI HỶ PALACE Số 001, Tổ 3, Phường Hòa Chung, Cao Bằng Hotline: 083.2.882.992 * 0206.3.882.993 – Hotline: 083.2 882 992 Email: tiecdaihy@gmail.com Website: daihypalace.vn [Bạn lựa chọn chúng tôi, chúng...

LỄ TÔN VINH

LỄ TÔN VINH

Trần Quang Huy - 17/11/2016 - 0 bình luận

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - NHÀ TIỆC CƯỚI ĐẠI HỶ PALACE Số 001, Tổ 3, Phường Hòa Chung, Cao Bằng Hotline: 083.2.882.992 * 0206.3.882.993 – Hotline: 083.2 882 992 Email: tiecdaihy@gmail.com Website: daihypalace.vn [Bạn lựa chọn chúng tôi, chúng...

LỄ KỶ NIỆM

LỄ KỶ NIỆM

Trần Quang Huy - 17/11/2016 - 0 bình luận

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - NHÀ TIỆC CƯỚI ĐẠI HỶ PALACE Số 001, Tổ 3, Phường Hòa Chung, Cao Bằng Hotline: 0832 882 992 - Điện thoại: (0206) 3.882.992 * (0206) 3.882.993 Email: tiecdaihy@gmail.com Website: daihypalace.vn [Bạn lựa chọn chúng...

NHẠC HỘI MÙA HÈ

NHẠC HỘI MÙA HÈ

Trần Quang Huy - 17/11/2016 - 0 bình luận

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - NHÀ TIỆC CƯỚI ĐẠI HỶ PALACE Số 001, Tổ 3, Phường Hòa Chung, Cao Bằng Hotline:083.2.882.992 * 0206.3.882.993 – Hotline: 083.2 882 992 Email: tiecdaihy@gmail.com Website: daihypalace.vn [Bạn lựa chọn chúng tôi, chúng tôi...

LỄ KHAI TRƯƠNG

LỄ KHAI TRƯƠNG

Trần Quang Huy - 17/11/2016 - 0 bình luận

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - NHÀ TIỆC CƯỚI ĐẠI HỶ PALACE Số 001, Tổ 3, Phường Hòa Chung, Cao Bằng Hotline: 0832 882 992 - Điện thoại: (0206) 3.882.992 * (0206) 3.882.993 Email: tiecdaihy@gmail.com Website: daihypalace.vn [Bạn lựa chọn chúng...

NGÀY HỌP MẶT

NGÀY HỌP MẶT

Trần Quang Huy - 17/11/2016 - 0 bình luận

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - NHÀ TIỆC CƯỚI ĐẠI HỶ PALACE Số 001, Tổ 3, Phường Hòa Chung, Cao Bằng Hotline: 0832 882 992 - Điện thoại: (0206) 3.882.992 * (0206) 3.882.993 Email: tiecdaihy@gmail.com Website: daihypalace.vn [Bạn lựa chọn chúng...

GALA DINNER

GALA DINNER

Trần Quang Huy - 17/11/2016 - 0 bình luận

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - NHÀ TIỆC CƯỚI ĐẠI HỶ PALACE Số 001, Tổ 3, Phường Hòa Chung, Cao Bằng Hotline: 0832 882 992 - Điện thoại: (0206) 3.882.992 * (0206) 3.882.993 Email: tiecdaihy@gmail.com Website: daihypalace.vn [Bạn lựa chọn chúng...

TIỆC CƯỚI CHUYÊN NGHIỆP

TIỆC CƯỚI CHUYÊN NGHIỆP

Trần Quang Huy - 17/11/2016 - 0 bình luận

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - NHÀ TIỆC CƯỚI ĐẠI HỶ PALACE Số 001, Tổ 3, Phường Hòa Chung, Cao Bằng Hotline: 0832 882 992 - Điện thoại: (0206) 3.882.992 * (0206) 3.882.993 Email: tiecdaihy@gmail.com Website: daihypalace.vn [Bạn lựa chọn chúng...

TIỆC CÔNG TY

TIỆC CÔNG TY

Trần Quang Huy - 04/11/2016 - 0 bình luận

Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Đại Hỷ Chuyên tổ chức dịch vụ tiệc Ngày 2/9 cho các đoàn thể. Khi bạn chọn nhà hàng Đại Hỷ bạn sẽ nhận được 1.Sự chuyên nghiệp trong phong cách...

KỶ NIỆM TÌNH YÊU, VALENTINE

KỶ NIỆM TÌNH YÊU, VALENTINE

Trần Quang Huy - 04/11/2016 - 0 bình luận

Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Đại Hỷ Chuyên tổ chức dịch vụ tiệc Ngày 2/9 cho các đoàn thể. Khi bạn chọn nhà hàng Đại Hỷ bạn sẽ nhận được 1.Sự chuyên nghiệp trong phong cách...

TRUNG THU - ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM

TRUNG THU - ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM

Trần Quang Huy - 04/11/2016 - 0 bình luận

Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Đại Hỷ Chuyên tổ chức dịch vụ tiệc Ngày 2/9 cho các đoàn thể. Khi bạn chọn nhà hàng Đại Hỷ bạn sẽ nhận được 1.Sự chuyên nghiệp trong phong cách...

Danh mục tin tức

Bài viết mới

Tin xem nhiều

Top