Kích thước maket biển quảng cáo dịch vụ Đại Hỷ Palace

 

KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI PHÔNG SÂN KHẤU

BANNER VÀ CÁC LOẠI BIỂN NHÀ HÀNG ĐẠI HỶ PALACE

 

Loại

Hình ảnh

Kích thước (m)

Sân Khấu

 

 

 Loại sân khấu 1

Rộng 9m83

Cao 4m56

 Loại sân khấu 2

Rộng 9m7

Cao 3m

 Loại sân khấu 3

Rộng 5m

Cao 2m

 

 

 

 Loại sân khấu 4

 

 

 

Rộng 5m

Cao 2m

Phòng Vip

 

 

 Vip 1 - 2

Rộng 2m8

Cao 1m45

Backdrop

chụp ảnh

 

 

 Loại backdrop 1

Rộng 4m

Cao 3m

 

 

 

 Loại backdrop 2

 

 

 

Rộng 5m

Cao 2m70

Standee

   
 Loại standee 1

Rộng 70cm

Cao 1m80

 Loại standee 2

Rộng 60cm

Cao 1m60

Biển cổng    
 Cổng vào sảnh hội trường  

Rộng 60cm

Cao 3m26

Top